Sociální rehabilitace

ÚvodSociální rehabilitace

Pro koho

Pro osoby s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením od 16 do 64 let.

Podrobný popis cílové skupiny:
Osoby (ženy i muži) s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením z Ústeckého kraje (především děčínského a ústeckého okresu).

Aby mohly využívat služby SR, potřebují:
  schopnost porozumět alespoň základním pokynům asistenta
  chuť rozvíjet svoji samostatnost
  chuť hledat uplatnění pro svůj život (nejen pracovní, ale i osobní, sociální a zájmové)
  spolupracovat s klíčovým pracovníkem na svém plánování služby

Služby neposkytujeme těmto skupinám:
  lidem s psychotickým onemocněním
  dětem do 15 let
  seniorům nad 65 let

Poslání

Rozvíjet samostatnost a pomáhat najít životní náplň.

Cíle

• zprostředkovat pestré sociální kontakty
• podpořit samostatnost v běžném životě a tím omezit závislost na druhých
• pomoci s vyřešením problému

Jaké činnosti poskytujeme

Základní:
  nácvik dovedností k soběstačnosti a samostatnosti
  zprostředkování sociálního kontaktu
  aktivizace
  poradenství a náležitá pomoc při řešení sociální situace

Doplňkové:
  pobyty, výlety, pomoc při hygieně a stravování, doprovody s asistentem

Cena

Základní činnosti sociální rehabilitace jsou podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytovány zdarma.

Doplňkové činnosti jsou hrazené podle aktuálního ceníku a jsou k nahlédnutí u vedoucí sociálních služeb.

Kde a kdy

V centru Cesta do světa v Hudečkově ulici 664/1 probíhá ambulantní forma služby. Terénní forma probíhá v domácnostech uživatelů služeb a ve městě.

Pondělí – středa 7:30 – 16 hodin
Čtvrtek – pátek 7:30 – 12 hodin

Některé programy běží i mimo otevírací dobu centra:

  Dobré odpoledne s dobrovolníkem – čas dle domluvy
  Výlety – poslední sobota v měsíci a dále dle aktuální nabídky
  Pobyty – víkendové a týdenní

Programy

Každý nový zájemce o službu nejprve prochází tzv. adaptačním programem. V rámci tohoto programu probíhají individuální konzultace se sociálním pracovníkem, kdy dochází k vylaďování potřeb a stanovení míry podpory klienta.

Po absolvování adaptačního programu (jeho délka je individuální) nabízíme uživateli činnosti v sociální rehabilitaci (viz níže) nebo v sociálně terapeutických dílnách u nás či v jiných organizacích na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Činnosti v sociální rehabilitaci

DOPOLEDNE:

Programy nácviku samostatnosti
Péče o sebe a o zdraví, péče o domácnost, komunikace a vztahy, bezpečí a rizika, nácvik orientace v místě bydliště, osobní uplatnění a spokojený život.

Alternativní služby k nácviku
  Přírodovědně turistický program
  Hudební dílna
  Relaxace

Pracovně tvůrčí činnost
Výroba dekorací, tvořivé dílny, výtvarný ateliér.

ODPOLEDNE:

  Plavání – pondělí 13:00 – 15:00
  Vaření – středa 14:00 – 16:00
  Individuální činnost s asistentem – vychází z individuálních potřeb uživatele
  Dobré odpoledne s dobrovolníkem – dle individuální domluvy

TERÉNNÍ FORMA

Terénní formou poskytujeme základní činnosti sociální rehabilitace definované zákonem v přirozeném vlastním prostředí uživatele a dále v prostředí, které vyžaduje nácvik dané činnosti.