Sociálně terapeutické dílny

ÚvodSociálně terapeutické dílny

Pro koho

Pro osoby s mentálním, tělesným, i kombinovaným postižením, případně s částečným sluchovým i zrakovým postižením od 16 let do 64 let.

Podrobný popis cílové skupiny:
Osoby (ženy i muži) s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením, případně s částečným sluchovým i zrakovým postižením z Ústeckého kraje (především děčínského a ústeckého okresu).

Aby mohly využívat služby STD, potřebují:

✓  chuť a vůli pracovat
✓  vůli trénovat domluvenou dobu příchodu a odchodu, dodržování doby přestávky, pracovní postupy podle návodu asistenta, spolupráci s týmem
✓  schopnost porozumět pokynům asistenta a dodržovat daný pracovní postup (nebo část postupu podle domluvy)
✓  samostatně překonat schodiště
✓  spolupracovat s klíčovým pracovníkem na svém plánování služby

Služby neposkytujeme těmto skupinám:

✓  lidem s psychotickým onemocněním
✓  dětem do 15 let
✓  seniorům nad 65 let
✓  lidem s praktickou hluchotou nebo slepotou, která by jim neumožňovala trénink pracovních postupů
✓  osobám imobilním, které používají k pohybu vozík nebo chodítko (z důvodu bariérového přístupu do STD)

Poslání

Podporovat pracovní návyky a dovednosti.

Cíle

✓  zprostředkovat pracovní zkušenost a pracovní nácvik
✓  podpořit samostatnost a tím omezit závislost na druhých
✓  dostatečně informovat a připravit uživatele služby na pracovní poměr, a těm, kterým jejich postižení brání mít trvalý pracovní poměr, najít jinou formu pracovního uplatnění

Jaké činnosti poskytujeme

✓  podpora pracovních návyků a dovedností
✓  nácvik dovedností pro soběstačnost a sociální začlenění
✓  pomoc při hygieně
✓  pomoc při stravování

Cena

Služba sociálně terapeutických dílen je podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytována zdarma.

Kde a kdy

Sociálně terapeutické dílny probíhají na třech místech v Děčíně:

1.) V Hudečkově ulici 664/1 (Svíčkárna)
Pondělí 8:00 – 12:00
Úterý 8:00 – 12:00

2.) v Hudečkově ulici 664/1 (Tréninkový program úklidových a domácích prací)
Pondělí 8:00 – 15:30
Úterý 12:30 – 15:30
Středa a pátek 8:00 – 12:00

3.) Na nádvoří Zámku Děčín (Tréninková kavárna Na Cestě)
Pondělí 13:00 – 17:00
Úterý – neděle 9:00 – 17:00

POZOR! Od 1. listopadu do 31. března je Kavárna – palačinkárna Na cestě ZAVŘENÁ, služba zde neprobíhá.

 4.) V OC Pivovar Děčín (Cafe & Bistro Slunečnice)
Pondělí 13:00 – 17:00
Úterý – neděle 9:00 – 17:00