Denní stacionář

ÚvodDenní stacionář

DENNÍ STACIONÁŘ

Pro koho

Pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 16 do 64 let.

Podrobný popis cílové skupiny:

Osoby (ženy i muži) s mentálním a kombinovaným postižením z Ústeckého kraje (především děčínského a ústeckého okresu).

Aby mohly využívat služby SR, potřebují:
schopnost porozumět alespoň základním pokynům asistenta
chuť trávit svůj čas aktivně
spolupracovat s klíčovým pracovníkem na svém plánování služby

 

Služby neposkytujeme těmto skupinám:
lidem s psychotickým onemocněním
lidem s jiným postižením než mentálním (pokud není v kombinaci s MP)
dětem do 15 let
seniorům nad 65 let

Poslání
Rozvíjet samostatnost, podporovat sociální kontakt a seberealizaci.

 

Cíle
zprostředkovat pestré sociální kontakty
pomoci trávit čas smysluplně
pomoci s vyřešením problému

Jaké činnosti poskytujeme

Základní:

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Cena

Základní činnosti denního stacionáře jsou podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytovány za úplatu. Aktuální cena je 132 Kč za hodinu.

Kde a kdy

Služba je poskytována ambulantní formou v centru Cesta do světa v Hudečkově ulici 664/1.

Pondělí–pátek 7:30 – 15:30 hodin

Činnosti DS:

PROGRAMY NÁCVIKU
Stravování, hospodaření s penězi, péče o domácnost, komunikace, péče o sebe, samostatný pohyb, péče o domácí zvíře.

TVŮRČÍ ČINNOST
Tvorba dekorací, pletení, vyšívání, malování…

INDIVIDUÁLNÍ ČINNOST
Procvičování psaní, čtení, počítání, práce na počítači, činnost na vlastní téma.

PŘÍMÁ OBSLUŽNÁ PÉČE
Příprava a podání stravy, pomoc a podpora při chůzi, pomoc při osobní hygieně, nácvik sebeobsluhy atd.
Denní stacionář dle zákona 108/2006 Sb. zajišťuje uživatelům stravu formou obědů ve školní jídelně Sládkova.
Možnost zapojení se do aktivit pod vedením Dobrovolnického centra Slunečnice.