Denní stacionář

ÚvodDenní stacionář

DENNÍ STACIONÁŘ

Pro koho

Pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 16 do 64 let.

Podrobný popis cílové skupiny:

Osoby (ženy i muži) s mentálním a kombinovaným postižením z Ústeckého kraje (především děčínského a ústeckého okresu).

Aby mohly využívat služby SR, potřebují:

 • schopnost porozumět alespoň základním pokynům asistenta
 • chuť trávit svůj čas aktivně
 • spolupracovat s klíčovým pracovníkem na svém plánování služby

Služby neposkytujeme těmto skupinám:

 • lidem s psychotickým onemocněním
 • lidem s jiným postižením než mentálním (pokud není v kombinaci s MP)
 • dětem do 15 let
 • seniorům nad 65 let

Poslání

Rozvíjet samostatnost, podporovat sociální kontakt a seberealizaci.

Cíle

 • zprostředkovat pestré sociální kontakty
 • pomoci trávit čas smysluplně
 • pomoci s vyřešením problému

Jaké činnosti poskytujeme

Základní:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cena

Základní činnosti denního stacionáře jsou podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytovány za úplatu. Aktuální cena je 132 Kč za hodinu.

Kde a kdy

Služba je poskytována ambulantní formou v centru Cesta do světa v Hudečkově ulici 664/1.

Pondělí–pátek 7:30 – 15:30 hodin

Činnosti DS:

 • PROGRAMY NÁCVIKU
  • Stravování, hospodaření s penězi, péče o domácnost, komunikace, péče o sebe, samostatný pohyb, péče o domácí zvíře.
 • TVŮRČÍ ČINNOST
  • Tvorba dekorací, pletení, vyšívání, malování…
 • INDIVIDUÁLNÍ ČINNOST
  • Procvičování psaní, čtení, počítání, práce na počítači, činnost na vlastní téma.
 • PŘÍMÁ OBSLUŽNÁ PÉČE
  • Příprava a podání stravy, pomoc a podpora při chůzi, pomoc při osobní hygieně, nácvik sebeobsluhy atd.
 • Denní stacionář dle zákona 108/2006 Sb. zajišťuje uživatelům stravu formou obědů ve školní jídelně Sládkova.
 • Možnost zapojení se do aktivit pod vedením Dobrovolnického centra Slunečnice.